Nowe inwestycje drogowe w Wisznicach

Gmina Wisznice w ramach współpracy z Powiatem Bialskim w 2016 r. podpisała porozumienie partnerskie w sprawie realizacji kompleksowego rozwiązania w ramach lokalnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Wisznice. Porozumienie reguluje współpracę w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1098L na odcinku Polubicze Dworskie – Polubicze Wiejskie Pierwsze (przewidywany koszt operacji to 2 551 185,24 zł) oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1100L w miejscowości Polubicze Wiejskie Pierwsze (przewidywany koszt operacji to 150 000,00 zł).

Na dzień dzisiejszy wykonawca czeka na pozwolenie na budowę oraz na uprawomocnienie się decyzji środowiskowej, by móc realizować założony harmonogram prac inwestycyjnych.

(materiał: UG w Wisznicach)

Scroll to Top