Nowe inwestycje drogowe wkrótce

19 czerwca w siedzibie starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie robocze związane z projektem drogowym „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Podczas spotkania przedstawiony i omówiony został zakres dwóch inwestycji, a także propozycja podziału środków na ich realizację. Przebudowa drogi Nr 1036L Grabanów – Rokitno o długości 13,7 km (9,5 km gm. Biała Podlaska, 4,2 km gm. Rokitno) ma kosztować prawie 13 mln 700 tys. zł. Wkład własny jednostek samorządowych to ponad 6,7 mln zł, z czego połowę kwoty wypłaci powiat bialski.

Druga inwestycja to przebudowa drogi Nr 1051L z Zalesia do Piszczaca o długości 8 km (2,6 km gm. Zalesie, 5,4 km gm. Piszczac). Przybliżona wartość remontu to blisko 11 mln zł z czego 5,3 mln zł zapłacą gminy i powiat. Dofinansowanie na realizację każdej inwestycji wynosi nieco ponad 50%. Realizację projektów zaplanowano na lata 2018-2020.

W spotkaniu, któremu przewodniczył starosta bialski Mariusz Filipiuk, uczestniczyli przedstawiciele gmin biorących udział w projekcie m.in. wójtowie Kamil Kożuchowski (gm. Piszczac) i Jacek Szewczuk (gm. Rokitno), zastępca wójta gminy Biała Podlaska Adam Olesiejuk, zastępca wójta gminy Zalesie Tomasz Szewczyk, a także radny Powiatowy Arkadiusz Misztal, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej Krystyna Beń.

Scroll to Top