nowe logo powiatu bialskiego

POWIAT BIALSKI

Od uroczystości „Dobre, bo Bialskie”, na której zaprezentowane zostało nowe logo, będzie to obok herbu symbol rozpoznawczy powiatu bialskiego.

Wśród 71 prac przesłanych przez 31 uczestników zostało ono wybrane przez komisję konkursową. Autorem pracy jest AGENCJA REKLAMY VIP z Lublina z prezesem Arturem Sienkiewiczem na czele.

Tak symbolikę tłumaczą pomysłodawcy: Logo Powiatu Bialskiego składa się z prostych form geometrycznych, co budzi pozytywne skojarzenia estetyczne i umożliwia jego łatwe zapamiętywanie. Podłużna forma logo jest charakterystycznym pionowym filarem, który ma wskazywać na ciągły rozwój powiatu.

Rzeka Bug w logo została ukazana w charakterystyczny sposób – proste i ostre krawędzie nadają logo energii i dynamiki, a także nawiązują do pierwszych liter Powiatu Bialskiego (P,B). Rzeka jest symbolem  przełamywania granic terytorialnych jak i kulturalnych pomiędzy Polską a Białorusią – Europą Zachodnią i Europą Wschodnią.

Kolorystyka w logo składa się z koloru zielonego i niebieskiego. Kolor zielony ma na celu zwrócenie uwagi odbiorcy na występujące na obszarze Powiatu Bielskiego bogactwo środowiska naturalnego. Staje się zaproszeniem do miejsca, gdzie można odnaleźć  równowagę i harmonię. Kolor niebieski natomiast symbolizuje spokój i ład.

Font użyty w logo jest prosty i czytelny, dzięki temu stanowi idealne dopełnienie logo i staje się integralną częścią całości. Natomiast starosta bialski Tadeusz Łazowski tak mówi o nowym symbolu powiatu: Wspólnie z przewodniczącym Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Mariuszem Filipiukiem zaprezentowaliśmy nowe logo. Jest to nowoczesna forma promocji naszego powiatu. Ten znak w sposób prosty i charakterystyczny przedstawia elementy i walory naszej ziemi. Jestem przekonany, że będzie ono dobrze służyło w rozpoznawaniu i promocji powiatu bialskiego.

Scroll to Top