Oddział rehabilitacyjny w SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim

Już od wczoraj Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim może oficjalnie szczycić się nowym oddziałem rehabilitacyjnym. Bowiem 17 maja nastąpiło jego otwarcie.

Przybyło na nie liczne grono przyjaciół SP ZOZ, wśród nich należy wymienić: radnych sejmiku Województwa Lubelskiego z przewodniczącym Przemysławem Litwiniukiem na czele, radnych powiatu bialskiego ze starostą Mariuszem Filipiukiem, wicestarostą Januszem Skólimowskim i przewodniczącym rady powiatu Mariuszem Kiczyńskim na czele, a także członków Rady Społecznej Szpitala, którego przewodniczącym jest Franciszek Jerzy Stefaniuk.

Na inwestycję związaną z oddziałem rehabilitacyjnym składa się: adaptacja pomieszczeń nadbudowanej części A budynku szpitala polegająca na wykonaniu pełnego zakres robót budowlanych, elektrycznych, wod-kan i co, instalacji gazów medyczne, instalacji przyzywowej oraz robót wykończeniowych. Jak również pełne wyposażenie tej substancji lokalowej. Wykonano również adaptację pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej (bez wyposażenia), kompleksową przebudowę, remont kuchni szpitalnej oraz przebudowę ciągów komunikacyjnych. W efekcie tych prac do dyspozycji pacjentów na oddziale rehabilitacyjnym będzie 30 łóżek oraz zaplecze rehabilitacyjne dla pacjentów ambulatoryjnych. W wyniku przeniesienia oddziału rehabilitacji do nowych pomieszczeń zwiększona zostanie liczna łóżek oraz wyasygnowane zostaną dodatkowe pomieszczenia dla oddziału chirurgii ogólnej i urazowej. Całość tej potężnej inwestycji to wartość ok. 1 700 000 zł. Znacząca kwota z tych środków (600 000 zł) pochodzi z budżetu powiatu bialskiego. Pozostałe środki to wsparcie miasta Międzyrzec Podlaskim (120 000 zł), gmin Międzyrzec Podlaski (70 000 zł) i Drelów (60 000 zł), pozostałe to środki szpitala.

Poświęcenia oddziału dokonał ks. infułat Kazimierz Korszniewicz. Słowom uznania dla dyrekcji szpitala, pracowników i nad inwestycją nie było końca. Wśród zabierających głos był także starosta bialski, który powiedział: Pragnę serdecznie podziękować i pogratulować dyrekcji tego wspaniałego obiektu. Dzięki wysiłkowi pracy i determinacji możemy podziwiać tę inwestycję. Oddanie oddziału do użytku pacjentom powiatu bialskiego jest niezwykle ważne w sprawnej i specjalistycznej obsłudze medycznej. Ufam, że oddział będzie dobrze spełniać swoje zadania i pomoże w zwiększonej trosce o dobro pacjentów, którym będzie służył. Podziękował także przyjaciołom szpitala za życzliwość, wsparcie i pomoc oraz wspomniał nieżyjącego wieloletniego dyrektora szpitala Ireneusza Stolarczyka.

Scroll to Top