Oddziaływanie projektu na politykę horyzontalną

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Wpływ projektu na realizację polityk horyzontalnych

 Projekt oddziaływuje na trzy zasadniczne polityki horyzontalne takie jak:

  • Wpływ na politykę równych szans,
  • Wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego,
  • Wpływ na politykę ochrony środowiska.

Twój pomysł, europejskie pieniądze

www.rpo.lubelskie.pl

www.europa.eu.int

Scroll to Top