Odsłonięcie tablic w Małaszewiczach

W dniu 6 maja 2016 roku w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach odbyła się uroczystość poświęcona 96. rocznicy święta pułkowego 34 Pułku Piechoty oraz kolejarzom i żołnierzom Armii Krajowej obwodu Biała Podlaska.

Spotkanie zainaugurowała uroczysta msza św., podczas której modlono się za poległych w walkach z okupantem i kadetów Szkoły Podchorążych Armii Krajowej.

Następnie miał miejsce przemarsz uczestników ulicami Małaszewicz na czele z konną Strażą Ochrony Przyrody i orkiestrą Zakładu Linii Kolejowych w Siedlcach oraz solistką Anną Rogowiec.

Podczas uroczystości wicestarosta bialski Janusz Skólimowski i dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Siedlcach Andrzej Kmiecik odsłonili tablice, przeniesione z nieruchomości PKP na budynek Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach. Delegacja młodzieży klas mundurowych złożyła pamiątkowe kwiaty pod pomnikiem patrona szkoły, a pod nowo odsłoniętymi tablicami złożono kwiaty i zapalono znicze. Proboszcz parafii w Małaszewiczach ks. Bogusław Mich poświęcił tablice.  Dyrektor Zespołu Szkół im. W.S. Reymonta w Małaszewiczach Robert Wieczorek powitał zebranych gości m.in.: wicestarostę bialskiego, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Mariannę Tumiłowicz, radnego powiatu bialskiego Radosława Sebastianiuka, sekretarza gminy Terespol Bogdana Daniluka, przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Lublinie Marka Żelisko, dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Siedlcach, Dorotę Szelest – dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach, dr. Mariusza Bechtę – pracownika IPN w Warszawie, dr. Mariusza Magiera – dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie, oddział Radzyń Podlaski, Waldemara Kosieradzkiego, autora wystawy poświęconej 34 Pułkowi Piechoty AK oddziału „Zenona”, Tadeusza Sobieszczaka , ps. „Dudek”, żołnierza weterana 34 Pułku Piechoty, komendantów: z placówki Straży Granicznej w Terespolu, Komisariatu Policji w Terespolu, placówki w Małaszewiczach, dyrektorów szkół, a także reprezentantów uczniów oraz rodzin 34 Pułku Piechoty.  Janusz Skólimowski, wicestarosta bialski podkreślił, że przeniesienie tablic to niejako symboliczny gest. – Pamięć o tych ludziach do tej pory trwała prywatnie – powiedział. Dodał, że cieszy się, że pamięć o bohaterach jest nagłaśniana. Chwała bohaterom – podkreślił wicestarosta.

Dyrektor PKP W Siedlcach Andrzej Kmiecik podkreślił rolę kolejarzy, którzy również mieli zasługi w historii. – Myślę, że kontynuacją tego będzie służba kolejowa młodych ludzi, którzy wyjdą z murów szkoły i będą kontynuowali dzieło swoich dziadków i rodziców – powiedział.

Kolejno głos zabrała córka fundatorki jednej z tablic upamiętniających Żołnierzy Armii Krajowej, wspomniała czasy swojego ojca.

Następnie swoją historię opowiedział major Tadeusz Sobieszczak, pseudonim „Dudek”, który obecnie jest w stopniu majora rezerwy i pełni funkcję przewodniczącego Środowiska Oddziału Partyzanckiego „Zenona” Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Siedlcach.

Na koniec były dwa historyczne wystąpienia nawiązujące do uroczystości a przedstawili je dr Mariusz Bechta i dr Mariusz Magiera.

Uroczystość uświetnił krótki montaż słowno – muzyczny w wykonaniu Anny Rogowiec oraz uczniów Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta.

Jolanta Chwesiuk i Marta Antonowicz

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z odsłonięcia przeniesionych tablic w Małaszewiczach.

Scroll to Top