Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Jedno Serce złożyło ofertę na realizację zadania w trybie małych zleceń.

Oferta w załączeniu

Treść oferty

Scroll to Top