oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczona zostaje poniższa oferta:

S.525.1.2019.EG

Sfera zadań publicznych zgodnie z art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): Bialska Liga Szachowa 2018/2019

Nazwa oferenta: Bialski Regionalny Związek Szachowy

Termin realizacji zadania: od 19.01. 2019 r. do 18.04.2019 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 3000,00 zł

 

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Uwagi w formie papierowej należy złożyć w Kancelarii Ogólnej  Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, pokój 316 lub drogą elektroniczną na adres: wsssport@powiatbialski.pl w terminie do dnia 14 stycznia 2019 r.

Scroll to Top