Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczona zostaje poniższa oferta:

S. 525.8.2019.EG

Sfera zadań publicznych zgodnie z art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:  turystyka i krajoznawstwo

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): Rajd Rowerowy „Podążając tropem niezwykłych zawodów”

Nazwa oferenta: Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Zarząd Oddziału w Białej Podlaskiej

Termin realizacji zadania: od 06.05. 2019 r. do 30.06.2019 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 1000,00 zł

 

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Uwagi w formie papierowej należy złożyć w Kancelarii Ogólnej  Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, pokój 316 lub drogą elektroniczną na adres: wsssport@powiatbialski.pl w terminie do dnia 11 marca 2019 r.

Przewiń do góry