Ogłoszenie o naborze członków do komisji konkursowej na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej pn. „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w roku kalendarzowym 2023”.

Zarządzenie Nr 65/2022 Starosty Bialskiego z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej.

Zarządzenie

Ogłoszenie

Formularz zgłoszeniowy

Scroll to Top