Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości lokalowej będącej własnością Skarbu Państwa

Starosta Bialski działający w imieniu Skarbu Państwa, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 w dniach od 12 stycznia 2016 r. do 02 lutego 2016 r. został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Terespolu przy ulicy Czerwonego Krzyża 2 stanowiącej lokal mieszkalny Nr 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Scroll to Top