Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28 czerwca 2021r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Treść ogłoszenia

Scroll to Top