Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w roku kalendarzowym 2023”.

W dniu 9 grudnia 2022 r. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej uchwałą Nr 648/2022  ogłosił otwarty konkurs ofert  na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej.

Szczegóły w załączeniu: Ogłoszenie

Wzór oferty-wersja do edycji

Scroll to Top