Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Treść ogłoszenia

Scroll to Top