Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert

Uchwałą Nr 274/2017 z dnia 12.01.2017 r. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ustalił wynik otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej dofinansowanego z budżetu Powiatu w Białej Podlaskiej

OGŁOSZENIE

wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku
zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej

 

 

 

L.p. Nazwa oferenta Nazwa zadania Wysokość przyznanych środków(w zł)
1. Bialski Szkolny Związek Sportowy w Białej Podlaskiej Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w roku kalendarzowym 2017 48 000
48 000

 

Scroll to Top