Ogólnopolski projekt grantowy Tradycyjny Sad

Fundacja Banku ochrony Środowiska już od czterech lat prowadzi ogólnopolski projekt grantowy Tradycyjny Sad. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych, sposobu ich pielęgnacji oraz stworzenie z nimi mini sadów na ogólnodostępnym terenie. Konkurs skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Scroll to Top