Otwarcie drogi powiatowej

12 grudnia br. w Studziance otwarto przebudowaną drogę powiatową Nr 1071L Łomazy – Ortel Królewski na odcinku miejscowości Studzianka. 3,95 km drogi powiatowej zostało objęte dofinansowaniem z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Na mocy porozumienia z Powiatem Bialskim odcinek drogi objęty wnioskiem został przekazany Gminie Łomazy na czas realizacji projektu.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię o szerokości 6 metrów, chodnik dla pieszych przez miejscowość Studzianka oraz zjazdy gospodarcze do posesji. Wartość inwestycji, łącznie z kosztami dokumentacji i nadzoru inwestorskiego, to kwota 2 544 984,02, w tym 1 619 373,33 złotych dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego oraz 462 805,35 zł ze środków Powiatu Bialskiego.

Uroczystego przecięcia wstęgi i oficjalnego oddania drogi do użytku dokonali: starosta bialski Mariusz Filipiuk, wójt gminy Łomazy Jerzy Czyżewski, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Krystyna Beń, przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego Andrzej Czapski, sołtys Studzianki Dariusz Kukawski, radna Studzianki Mirosława Jaśkiewicz oraz przedstawiciele wykonawcy i inspektora nadzoru. W otwarciu uczestniczyli również radni powiatowi Marek Uściński i Mateusz Majewski, a także radni gminy Łomazy, mieszkańcy Studzianki.

 

Scroll to Top