Otwarcie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Maniach

22 marca br. odbyło się oficjalne otwarcie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Maniach. Organizatorem tej wyjątkowej uroczystości byli starosta bialski Mariusz Filipiuk oraz dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Piotr Malesa. Wśród gości zaproszonych zjawili się m.in.: wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, wicemarszałek województwa lubelskiego Dariusz Stefaniuk, radni powiatu bialskiego w osobach: Janusz Skólimowski – wicestarosta bialski, Mateusz Majewski – członek Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej, Radosław Sebastianiuk – członek Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej, Tomasz Andrejuk – przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Marek Sulima – przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury, Czesława Caruk – wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji Kultury Sportu i Turystyki, wójt gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz.

Uroczystość zainaugurowała msza święta w kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Maniach. Następnie wszyscy udali się przed budynek placówki, gdzie nastąpiło przecięcie wstęgi i poświęcenie placówki przez ks. proboszcza Sylwestra Gałacha.

To duże przedsięwzięcie powstało dzięki środkom unijnym i wsparciu powiatu bialskiego w ramach projektu „Adaptacja i dostosowanie budynku byłej Szkoły Podstawowej w Maniach do potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej wraz z mieszkaniami chronionymi”. Całkowita wartość projektu to prawie 3 mln zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 2 042 185,55 zł. W 2017 roku inwestycja w Maniach zdobyła największą liczbę punktów w rankingu złożonych wniosków (98 na 100 możliwych) w całym województwie lubelskim. Projekt jest odpowiedzią na wytyczne ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która mówi, iż od 1 stycznia 2021 roku liczba wychowanków w placówce opiekuńczo wychowawczej nie może być wyższa niż 14. Obecna placówka opiekuńczo – wychowawcza w Komarnie nie spełnia warunków deinstytucjonalizacji. Głównym celem projektu był wzrost jakości usług społecznych poprzez adaptację i dostosowanie byłej Szkoły Podstawowej w Maniach do potrzeb nowoczesnej placówki opiekuńczo – wychowawczej dla nie więcej niż 14 wychowanków. Dodatkowo w planie placówki znalazło się miejsce na 2 mieszkania chronione przeznaczone dla 6 pełnoletnich wychowanków opuszczających instytucjonalną i rodzinną pieczę zastępczą. W ramach projektu wsparto infrastrukturę, budynek został kompleksowo wyposażony w meble i niezbędne sprzęty, a teren na zewnątrz został zagospodarowany poprzez utworzenie terenu zielonego, boiska, bezpiecznego placu zabaw z mini siłownią, sceny oraz altanki rekreacyjnej.

W związku z zakończeniem prac oprócz wychowanków, którzy zamieszkają w placówce,
od  1 marca br. również Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych zostało przeniesione z Komarna do Mań.

Starosta bialski w swoim wystąpieniu podkreślił, że nie sztuką jest wybudować nowy dom, sztuką jest, by miał w sobie duszę. Jestem przekonany, że przy kadrze pracującej w tej placówce na czele z dyrektorem Piotrem Malesą uczynicie wszystko, aby ten dom miał duszę, bo budynek jest przygotowany … Wierze, że zrobicie wszystko, żeby dzieci tu mieszkające czuły się jak w prawdziwym, własnym domu.

Przybyli na uroczystość goście oraz wychowankowie placówek z terenu powiatu bialskiego mogli zwiedzić wnętrza i zapoznać się z ofertą nowo otwartej placówki.

Zdjęcia radiobiper

 

zdjęcia Waldemar Pepa

 

Scroll to Top