„Partnerstwo w edukacji rolniczej sposobem na skuteczne zmiany”

Na Stadninie Koni w Janowie Podlaskim spotkali się przedstawiciele szkół zawodowych województwa lubelskiego kształcących w grupie zawodów związanych z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt oraz kształtowaniem środowiska, pracodawcy oraz zainteresowani seminarium „Partnerstwo w edukacji rolniczej sposobem na skuteczne zmiany”. Odbyło się ono 5 października 2015 r. jako pierwsze z cyklu spotkań w ramach ogłoszonego przez Minister Edukacji Narodowej „Roku Otwartej Szkoły”. W zamyśle głównego organizatora, jakim jest Lubelski Kurator Oświaty: W przypadku szkół i placówek kształcących zawodowo – otwarta szkoła to szkoła ściśle współpracująca z instytucjami zewnętrznymi, w szczególności takimi jak uczelnie wyższe oraz pracodawcy, co sprzyja tworzeniu modelu otwartej szkoły zawodowej, odpowiadającej potrzebom regionalnego rynku pracy i kształtującej kompetencje uczniów oczekiwane przez pracodawców. Współorganizatorami przedsięwzięcia było Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim oraz Stadnina Koni w Janowie Podlaskim.

Wśród osób zaproszonych byli obecni m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki, naczelnik Wydziału Inicjatyw Europejskich tegoż ministerstwa Piotr Bartosiak, Iwona Korczak dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Spotkanie nie mogło się odbyć również bez przedstawicieli organizatora z Anną Dudek-Janiszewską – wicekuratorem oświaty na czele, także współorganizatorów ze starostą bialskim Tadeuszem Łazowskim, dyrektorem ZS Jarosławem Dubiszem oraz prezesem stadniny Markiem Trelą na czele.

Gości i uczestników przywitał starosta, który stwierdził: Dobry fundament edukacji jest szansą dla przyszłych pokoleń naszej ojczyzny. Ze względu na to, że wielu gości było po raz pierwszy na naszym terenie, pokrótce przedstawił specyfikę powiatu bialskiego.

Wicekurator przedstawiła idee seminarium, które składało się z dwóch części – wykładowej i warsztatowej.

Po niej głos zabrali przedstawiciele MEN, którzy podzielili się pracą ministerstwa w zakresie budowania dobrego wizerunku szkolnictwa zawodowego oraz możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na tą działalność.

Natomiast wykład inauguracyjny na temat „Współpraca szkoły z uczelniami i pracodawcami skutecznym sposobem na właściwą jakość kształcenia zawodowego” wygłosiła Anetta Roszkowska z Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

W przerwie zgromadzeni mogli podziwiać pokaz jeździecki w wykonaniu uczniów i absolwentów Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim.

W drugiej części odbyły się dwa panele warsztatowe. Koncentrowały się one wokół dostrzeżenia problemów występujących w procesie kształcenia zawodowego i zaproponować zmiany w podstawach programowych kształcenia w danej grupie zawodów. Wnioski z nich przedstawiono na forum.

Spotkanie było okazją także do poznania aktualnej sytuacji na bialskim rynku pracy w zawodach związanych z rolnictwem, którą przedstawił Edward Tymoszyński dyrektor PUP w Białej Podlaskiej, a także dokonaniami janowskiej szkoły średniej, dzięki prezentacjom przygotowanym przez jej nauczycieli.

Podsumowując seminarium, wiecekurator wyraziła nadzieję, że zebrane spostrzeżenia będą wykorzystane w rozwiązywaniu problemów szkolnictwa zawodowego. Jednocześnie podziękowała szkole za wspaniałą prezentację i organizację podczas tego spotkania.

DSC_0253 DSC_0256 DSC_0281 DSC_0429 DSC_0578

Scroll to Top