po Przeglądzie Tradycji Wielkanocnych w Sosnówce

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Wójt Gminy Sosnówka i Gminny Ośrodek Kultury w Sosnówce zorganizowali już po raz II Powiatowy Przegląd Tradycji Wielkanocnych. Odbył się on 22 marca w Szkole Podstawowej w Sosnówce.

Imprezę otworzył wójt gminy Sosnówka Marek Korpysz, głos zabrała także reprezentująca starostę bialskiego Marianna Tumiłowicz, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. W klimat przedsięwzięcia wprowadziło przedstawienie przybliżające tradycje wielkanocne w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej z Sosnówki.

W trakcie przeglądu odbyły się konkursy na „Palmę i Pisankę Wielkanocną” oraz na „Stół wielkanocny”. Do tego ostatniego konkursu zgłosiło się stołów przygotowanych przez: świetlicę Zespołu Szkół w Łomazach, Koło Gospodyń Wiejskich w Małaszewiczach Dużych,

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jelnica, Koło Aktywnych Kobiet z Łobaczewa Małego, Zespół „Sami swoi” oraz Stowarzyszenie „Aktywni Gminy Międzyrzec”, Koło aktywnych Kobiet w Komarnie, Klub Twórców działających przy GOK w Janowie Podlaskim, Gmina Sławatycze, Zespół Śpiewaczy z Rozwadówki.

Do konkursów na palmę i pisankę zgłoszono 197 prac z następujących gmin: Biała Podlaska, Drelów, Janów Podlaski, Kodeń, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Międzyrzec Podlaski, Sławatycze, Sosnówka, Terespol, Tuczna, Wisznice i Zalesie a także z miasta Biała Podlaska. Na konkurs „Pisanka Wielkanocna” wykonana metodą tradycyjną zostało zgłoszonych 20 wszystkich prac w tym: 11 pisanek w grupie wiekowej dzieci i młodzież, 9 pisanek w grupie wiekowej dorośli.

Na konkurs „Pisanka Wielkanocna” wykonana metodą współczesną zostało zgłoszonych 123 pisanki w tym: 100 pisanek w grupie wiekowej dzieci i młodzież, 23 pisanki w grupie wiekowej dorośli.

Na konkurs „Palma Tradycyjna” w kategorii indywidualnej zostało zgłoszonych do konkursu 40 palm, w tym: 29 palm w grupie wiekowej dzieci i młodzież, 11 palm w grupie wiekowej dorośli. Na konkurs „Palma Tradycyjna” w kategorii grupowej zostało zgłoszonych do konkursu 15 palm, w tym: 8 palm, które robiło ponad 36 osób, w grupie wiekowej dzieci i młodzież, 7 palmy, które robiło 21 osób, w grupie wiekowej dorośli. Zatem komisje konkursowe nie miały łatwego zadania przy takim ogromie dostarczonych prac.

Tradycje wielkanocne przeplatały się z tymi wielkopostnymi, ponieważ chóry i zespoły z terenu powiatu bialskiego podczas przeglądu wykonywały piękne pieśni wielkopostne. Na scenie zaprezentowały się Zespół Śpiewaczy z Rozwadówki, Zespół „Biesiadnicy” z Żeszczynki, Zespół Śpiewaczy Jarzębina z Zabłocia, chór seniorów „Aster” z Wisznic, Zespół Śpiewaczy Polesie z Horodyszcza, Zespół „Pogodna Jesień” z Konstantynowa, Zespół Ludowy „Sami Swoi” z Tłuśćca.

Po długich naradach komisje konkursowe w składzie: Agnieszka Mikszta – etnograf Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, Marek Bem – były etnograf Muzeum Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego i pracownik Włodawskiego Domu Kultury, Anna Czobodzińska – Przybysławska – była dyrektor Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie oraz Katarzyna Matczuk – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu, Mariola Kuc – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie i   Teresa Harasimiuk – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sosnówce wybrały zwycięzców konkursów. Na stół wielkanocny I miejsce zajęło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Jelnica (gm. Międzyrzec Podlaski), II – Klub Twórców przy GOK w Janowie Podlaskim (gm. Janów Podlaski), natomiast III – Gmina Sławatycze.

W pisance wielkanocnej wykonanej techniką tradycyjną zwyciężyła wśród dorosłych Anna Bobrek (gm. Drelów), II miejsce uzyskała Marianna Harwacka (gm. Biała Podlaska), zaś III – Danuta Bandzerewicz (gm. Biała Podlaska), wśród dzieci przedstawiało się to następująco: I miejsce – Aleksandra Mirecka (gm. Drelów), II miejsce – Kinga Martychowiec (gm.Sosnówka), natomiast III – Gabriela Kadłubowska (gm. Sosnówka).

W pisance wielkanocnej wykonanej techniką współczesną w grupie wiekowej dorośli I miejsce zajęła Sabina Drupaluk (gm. Międzyrzec Podlaski), II miejsce – Janina Panasiuk (gm. Drelów), zaś III – Agnieszka Borodijuk (gm. Biała Podlaska). W grupie wiekowej dzieci i młodzież zwyciężyła Paulina Samociuk (gm. Janów Podlaski), za nią uplasowała się Patrycja Przybysławska (gm. Sosnówka), a na III miejscu był Patryk Koślarz (gm. Międzyrzec Podlaski).

W konkursie na palmę tradycyjną w kategorii indywidualnej wśród dorosłych I miejsce zajęła Irena Pykacz (gm. Kodeń), II miejsce – Danuta Bandzerewicz (gm. Biała Podlaska), a III – Zofia Bobrycka (gm. Janów Podlaski). Wśród dzieci i młodzieży wyglądało to następująco: I miejsce – Martyna Szypiło (gm. Sosnówka), II miejsce – Aleksandra Sawczuk (gm. Tuczna), zaś III – Gabriela Zieńczuk (gm. Międzyrzec Podlaski).

I ostatnią kategorią była palma tradycyjna w kategorii grupowej. W grupie dorosłych I miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich Żegocin (gm. Drelów), II – Koło Aktywnych Kobiet z Drelowa, a III – Środowiskowy Dom Samopomocy Międzyleś (gm. Tuczna). W grupie dzieci i młodzieży: I miejsce uzyskała Aleksandra i Natalia Lipka (gm. Tuczna), II miejsce – Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej (gm. Biała Podlaska), natomiast III miejsce – Katarzyna Kowieska, Weronika Jarocka (gm. Łomazy). Wszyscy nagrodzeni otrzymali dyplomy, w przypadku stołów były nagrody pieniężne, zaś na palmę i pisankę atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Podczas przeglądu można było także nabyć dekoracje świąteczne podczas przygotowanego kiermaszu wielkanocnego.

Organizatorzy dziękują sponsorom i ludziom dobrej woli, a szczególnie uczestnikom, bez których to przedsięwzięcie, na taką skalę nie mogłoby się odbyć.

 

Scroll to Top