Podpisanie umów z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś – Ukraina 2014-2020

26 marca br. w gabinecie starosty bialskiego podpisano dwie umowy w związku z realizacją przez powiat bialski inwestycji pn. „Budowa drogi nr 1051L Zalesie – Chotyłów – Piszczac – Tuczna – Sławatycze na odcinku od km 23+780 do km 28+180 na terenie gminy Tuczna i Sławatycze” realizowanego w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego dzięki budowie i przebudowie infrastruktury komunikacyjnej prowadzącej do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo” z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś – Ukraina 2014-2020.

Pierwsza jest na wykonanie robót budowlanych tej drogi. Została podpisana z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej. Umowę podpisywał prezes Zarządu Leszek Horeglad, a ze strony zamawiającego, jakim jest powiat bialski – starosta bialski Mariusz Filipiuk oraz Krystyna Beń – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej.

Druga umowa dotyczy pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycji nad realizacją owej budowy. Wykonawcą w tym zakresie będzie firma „INVESTCOM” Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej. Na podpisaniu umowy był obecny prezes Waldemar Malesa.

 

Scroll to Top