Podpisanie umowy partnerskiej w Lublinie

5 grudnia br. w Lublinie starosta bialski Mariusz Filipiuk oraz wicestarosta bialski Janusz Skólimowski reprezentujący Powiat Bialski przy kontrasygnacie skarbnika powiatu Stefana Klimiuka podpisali umowę partnerską w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w ramach Osi Priorytetowej II – współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Powiat bialski wraz z 18 powiatami województwa lubelskiego będzie parterem tego projektu realizowanego w latach 2016 – 2019. Liderem będzie powiat lubelski.

Szacunkowe całkowite koszty realizacji projektu obejmujące koszty wspólne projektu i koszty zadań to 187 500 000 zł, w tym: środki budżetu państwa – 15 450 000 zł, wysokość dofinansowania ze środków RPO WL to 159 375 000 zł, natomiast wkład własny lidera i parterów w realizację tego projektu ma wynosić 12 675 000 zł.

W ramach przedsięwzięcia w powiecie bialskim ma zostać wykonana modernizacja ewidencji gruntów i budynków gmin: Janów Podlaski, Rokitno, Rossosz, Terespol, Sosnówka, Tuczna, Kodeń i 31 obrębów gminy Biała Podlaska.

Całość zadań realizowanych przez powiat bialski to koszt 14 662 500 zł, przy czym wkład własny to 991 185 zł, a pozostała kwota pochodzić będzie z środków budżetu państwa (1 208  190 zł) i środków RPO WL (12 463 125 zł).

Scroll to Top