Podpisano umowę o dofinansowanie projektu "Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim"

logo_FE_Program_Regionalny_rgbelka smakuj życie poziom
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powszechnie wiadomym jest, iż środki pozyskane z Unii Europejskiej pozwoliły powiatowi bialskiemu na rozwinięcie się w wielu dziedzinach. Namacalnym dowodem płynącym z wykorzystywania unijnego budżetu jest stała poprawa jakości infrastruktury drogowej, technologii ICT, wyposażenia jednostek medycznych w wysokiej klasy sprzęt itd. Priorytetem wszystkich jst jest również inwestycja w edukację. Na przestrzeni ostatnich lat powiat bialski pozyskał znaczne kwoty które zostały należycie spożytkowane. Zrealizowano tzw. projekty miękkie oraz twarde (infrastrukturalne). Te pierwsze to przede wszystkim nabywanie dodatkowej wiedzy oraz wzrost kompetencji przez uczniów oraz nauczycieli poprzez odpowiedni kursy doszkalające, kursy językowe, szkolenia. Pojęcie projektów twardych to nic innego jak remonty dróg, budynków, rozbudowa, przebudowa, adaptacja pomieszczeń budynków czy też w uzasadnionych przypadkach wznoszenie nowych zabudowań czy obiektów infrastrukturalnych. W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 powiat bialski będzie również intensywnie inwestował w oświatę. Planuje się realizację dwóch projektów twardych oraz projekt miękki. Ten ostatni uzyskał już uznanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego zostając pozytywnie ocenionym. 18 kwietnia podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim” – jest to projekt skierowany do uczniów oraz nauczycieli trzech szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski. Należą do nich Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim oraz Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim. Jest to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 1 499 648,40 zł, 10%-owy wkład własny powiatu to kwota 149 964,84 , natomiast wartość dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej wynosi 1 349 683,56 zł.
            Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w trzech Zespołach Szkół Zawodowych z powiatu bialskiego co z kolei przełoży się na wzrost szans zatrudnienia uczniów z powyższych szkół.      Uczniowie zdobędą dodatkowe uprawnienia, uzyskają dodatkową wiedzę i umiejętności zawodowe dzięki udziałowi w zajęciach specjalistycznych, wzbogacą swoje doświadczenie stażami zawodowymi u pracodawców, będą mieli możliwość pracować w nowocześnie wyposażonych pracowniach zawodowych. Nauczyciele dzięki dodatkowym kompetencjom i doświadczeniu zapewnią uczniom większe szanse na zatrudnienie po ukończeniu szkoły. W wyniku realizacji projektu nastąpi intensyfikacja współpracy z pracodawcami, szkołami wyższymi, aktualizowanie wiedzy przez nauczycieli, zdobywanie dodatkowych uprawnień przez uczniów, uzupełnienie wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych. W ramach przedsięwzięcia założono realizację pięciu zadań których wykonanie przyczyni się do osiągnięcia założonych celów projektu.
Zadanie 1 – Zwiększenie współpracy z pracodawcami – w ramach tego zadania przewiduje się: a) staże zawodowe dla uczniów, b) staże zawodowe dla nauczycieli, (dla zawodów takich jak; technik budownictwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, techniko hodowca koni, technik informatyk itd.)
Zadanie 2 – Współpraca szkół ze szkołami wyższymi, aktualizowanie wiedzy nauczycieli – będą to szkolenia dla nauczycieli we wszystkich trzech Zespołach Szkół oraz dodatkowo przewidziane są studia podyplomowe dla nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim, ( wszelkiego rodzaju kursy m.in.: kurs instruktora PZJ, kurs sędziowski, kurs hipoterapii, kurs uprawniający do prowadzenia kursów prawa jazdy, kurs j. angielskiego w nauczaniu przedmiotów zawodowych, studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej z automatyki, mechatroniki, szkolenie z AutoCad )
Zadanie 3 – Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – zajęcia specjalistyczne dla uczniów w Technikach przedmiotowych w Zespołach Szkół ( np. wykańczanie wnętrz, stawianie ścian, kładzenie płytek, język angielski zawodowy, grafika komputerowa, obsługa kas fiskalnych, księgowość, hipoterapia, doskonalenie umiejętności jeździeckich, masaż koni, lonżowanie, naturalne metody pracy z koniem itp. )
Zadanie 4 – Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania nowych uprawnień – dodatkowe uprawnienia dla uczniów ( spawacz, badanie włosów i nowoczesne formy modelingu, operator wózków widłowych, kurs prawa jazdy kategorii T, obsługa kombajnów zbożowych,, uprawnienia SEP do 1kV, powszechna odznaka jeździecka).
Zadanie 5 – Wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych – zostanie wyposażonych w środki trwałe dziewięć pracowni zawodowych; pracownia mechaniczna: półautomat spawalniczy MIG/MAG Inwertorowy, inwerter spawalniczy MMA/TIG, pracownia usług fryzjerskich: nawilżacz, promiennik, mikrokamera kosmetyczna, sprzęt do przedłużania włosów, pracownia komputerowa Technik Mechanik i Technik Budownictwa: program AutoCad, pracownia kosztorysowania Technik Budownictwa: 16 zestawów komputerowych, pracownia ślusarska Technik Mechanizacji: tokarka precyzyjna, frezarka precyzyjna, pracownia przepisów ruchu drogowego: komputer, drukarka, pracownia agrotroniki: panel do sensoryki systemów pojazdowych, jednofazowe stanowisko robocze pracowni zawodowej, trzyfazowe stanowisko robocze pracowni zawodowej, układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrohydraulicznym, akumulatory, pracownia hodowli i użytkowania koni dla technika hodowcy koni: pas do hipoterapii, uprząż jednokonna, siodła, uprząż chomątowa, pracownia informatyczna: 16 zestawów komputerowych, laptop.
Okres realizacji projektu przewiduje się na kwiecień 2017 – grudzień 2018 roku.
plakat informacyjno-promocyjny

Scroll to Top