Podsumowano Współzawodnictwo Sportowe Szkół Powiatu Bialskiego

W Zespole Szkół w Małaszewiczach podsumowano Współzawodnictwo Sportowe Szkół Powiatu Bialskiego za rok 2014/2015. 17 listopada przybyli nagrodzeni dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie. Był też obecny starosta bialski Tadeusz Łazowski oraz gospodarz gminy Terespol – wójt Krzysztof Iwaniuk z przewodniczącym Rady Gminy Mieczysławem Romaniukiem.  Organizacją zajęła się szkoła w Małaszewiczach oraz Bialski Szkolny Związek Sportowy przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

W podsumowaniu współzawodnictwa w kategorii szkół podstawowych do 100 uczniów I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych, II miejsce natomiast Szkoła Podstawowa w Dobryniu Dużym, zaś III – Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym. Pozostałe miejsca przypadły w udziale: IV – Szkole Podstawowej w Chotyłowie, V – Szkole Podstawowej w Huszcza, VI – Szkole Podstawowej w Tłuśćcu. Jeśli chodzi o szkoły podstawowe powyżej 100 uczniów na I miejscu uplasowała się Szkoła Podstawowa w Łomazach, na II – Szkoła Podstawowa w Konstantynowie, a na III – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim. Pozostałe lokaty to: IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Wisznicach, V – Szkoła Podstawowa w Rokitnie i VI – Szkoła Podstawowa w Piszczacu. W Gimnazjadzie I miejsce znów otrzymały Łomazy, tym razem działające tam Gimnazjum, II miejsce otrzymało Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Piszczacu, natomiast III – Gimnazjum Sportowe Nr 3 Międzyrzec Podlaski. Na pozostałych miejscach znaleźli się: Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Terespolu (IV), Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Wisznicach (V),  Gimnazjum w Konstantynowie (VI).

W Licealiadzie I miejsce otrzymali gospodarze, czyli Zespół Szkół w Małaszewiczach, II miejsce przypadło Liceum Ogólnokształcącemu w Międzyrzecu Podlaskim, a na III miejscu znalazło się Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach. Dalsze miejsca wyglądają następująco: IV – Zespół Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim, V – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej,  VI – Zespół Szkół w Janowie Podlaskim.

Dodatkowo listy gratulacyjne od starosty bialskiego – nauczycielom za wyniki sportowe w finałach wojewódzkich i ogólnopolskich otrzymali: Bożena Węgrzyniak i Wojciech Lubański  ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim, Dariusz Domitrz ze Szkoły Podstawowej w Konstantynowie, Dariusz Duklewski ze Szkoły Podstawowej w Woskrzenicach Dużych, Tadeusz Suwała z Gimnazjum w Tucznej, Grzegorz Machnowski z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Terespolu, Ireneusz Korszeń z Gimnazjum w Łomazach, Marcin Śliwa i Dorota Plewka z Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzecu Podlaskim. Podziękowania otrzymali także dyrektorzy szkół z najlepszymi wynikami, a więc Anna Maksymiuk – dyrektor Szkoły Podstawowej w Woskrzenicach Dużych, Anna Filipiuk – dyrektor Zespołu Szkół w Łomazach oraz Robert Wieczorek – dyrektor Zespołu Szkół w Małaszewiczach.

Podsumowanie było także okazją do wręczenia odznaczeń „Zasłużony dla Powiatu Bialskiego”, które otrzymali: Marta Bednaruk-Bańkowska – nauczycielka wychowania fizycznego Zespołu Szkół w Łomazach, Katarzyna Maria Caban – nauczycielka wychowania fizycznego Zespołu Szkół w Małaszewiczach, Patrycja Anna Karwowska – nauczycielka Gimnazjum Sportowego Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim, Tomasz Maciej Kuć – nauczyciel wychowania fizycznego Zespołu Szkół w Małaszewiczach, Marzena Niedźwiedź – nauczycielka wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej w Dobryniu Dużym, Stanisław Sierota – nauczyciel wychowana fizycznego Szkoły Podstawowej w Ortelu Książęcym, Aneta Agnieszka Strep – nauczycielka wychowania fizycznego Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim, a także Waldemar Wojciech Wasiluk – nauczyciel wychowania fizycznego Zespołu Szkół w Małaszewiczach.

Był też czas, by podziękować staroście bialskiemu za troskę na rzecz sportu w powiecie i wsparcie przedsięwzięć sportowych oraz młodych, zdolnych osób.

Starosta bialski w swym wystąpieniu podziękował za zaangażowanie wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju dzieci i młodzieży, ich sportowych pasji, woli rywalizacji przy zachowaniu zasad fair play. Jednocześnie zachęcił do wzmożonej pracy, by w przyszłym roku powiat bialski zajął czołowe miejsce w podsumowaniu wojewódzkim Współzawodnictwa Sportowego.

Między wręczeniami nagród, dyplomów, pucharów i odznaczeń zgromadzeni mogli podziwiać występy artystyczne zdolnych dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Małaszewiczach oraz dwóch zespołów tanecznych: Flesz Mini i Flesz Dance Company z Miejskiego Ośrodka Kultury w Terespolu.

Zdjęcia

Scroll to Top