Podziękowanie staroście

Z podziękowaniem 5 lutego przybył do starosty bialskiego Tadeusza Łazowskiego dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej Maciej Kosik. Starosta bowiem objął honorowym patronatem i udzielił wsparcia rzeczowego I Wojewódzkiemu Konkursowi Recytatorskiemu Utworów Adama Mickiewicza.

 

Scroll to Top