Pokolędujmy w Konstantynowie

Zapraszamy na XXIII Prezentacje „Za kolędę dziękujemy”, po raz 17. organizowane na poziomie powiatowym, a po raz 4. – międzywojewódzkim.  W ramach przeglądu będzie możliwość usłyszenia dawnych i współczesnych kolęd, pastorałek i kantyczek w wykonaniu zgłoszonych zespołów z powiatu bialskiego, a także obejrzenia przedstawień nawiązujących do tradycji bożonarodzeniowych. Rozstrzygane są także dwa konkursy plastyczne. Przygotowane będą również stoiska z rękodziełem i wystawa wszystkich prac przekazanych na konkurs.

Początek godz. 13.00 w sali gimnastycznej przy ul. Nowej 4 w Konstantynowie. Organizatorami są: Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie, Gmina Konstantynów, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Gimnazjum w Konstantynowie, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie. Wstęp wolny!

Scroll to Top