Polityka społeczeństwa informacyjnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Wpływ projektu na politykę społeczeństwa informacyjnego

 Przewiduje się, że przedmiotowy projekt będzie pozytywnie oddziaływał na wypełnianie priorytetów polityki społeczeństwa informacyjnego. Realizowane to będzie przez utworzenie podstron internetowych (rodzaj portali) informujących o funkcjonowaniu i działalności przebudowanych i rozbudowanych obiektów szkolnych. Zamieszczane tam będą informacje
dotyczące harmonogramu i zasad funkcjonowania oraz dostępności przedmiotowych obiektów zarówno dla uczniów, jak i pozostałych kategorii użytkowników. Na portalach internetowych udostępnione zostanie także forum, na którym użytkownicy będą mogli zamieszczać swoje opinie, na temat działalności obiektów. Dodatkowo przewiduje się zintegrowanie portali
internetowych z planowanymi do instalacji systemami monitoringu co pozwoli na bieżące zapoznawanie się z informacjami dotyczącymi użytkowników obiektów. System taki będzie dodatkowo skutecznym narzędziem ułatwiającym kompleksową ochronę przedmiotowych obiektów przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z jego codziennej działalności (prewencja
i kontrola zagrożeń pożarowych, przypadki wandalizmu itp.).

W ramach projektu przewiduje się doposażenie pracowni komputerowej w 5 zestawów komputerowych.

Oddziaływanie na wypełnianie priorytetów polityki społeczeństwa informacyjnego zauważalne będzie również na płaszczyźnie procesu przygotowywania treści cyfrowych dotyczących przedmiotowego projektu i ich udostępniania szerszemu gronu odbiorców za pośrednictwem strony internetowej Starostwa Powiatowego w Białej Podlskiej. Upowszechniane na niej będą informacje o zakresie prowadzonych prac inwestycyjnych (fotorelacje, opis realizowanych działań) w ramach przedmiotowego projektu oraz wypełniane będą zobowiązania Wnioskodawcy w zakresie promocji inicjatyw współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Analizując problematykę rozwoju społeczeństwa informacyjnego na takiej właśnie płaszczyźnie należy przyjąć, że przedmiotowy projekt będzie zdecydowanie pozytywnie oddziaływać na wdrażanie priorytetów polityki społeczeństwa informacyjnego na obszarze Powiatu Bialskiego.

Twój pomysł, europejskie pieniądze

www.rpo.lubelskie.pl

www.europa.eu.int

Przewiń do góry