Poradnictwo specjalistyczne dla mieszkańców powiatu Bialskiego, w tym dla osób objętych kwarantanną

Świadczenie pomocy w postaci interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w celu przywrócenia równowagi psychicznej dla osób objętych kwarantanną.

Scroll to Top