Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Białej Podlaskiej

20 października w bialskiej świetlicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Białej Podlaskiej. Spotkanie było m.in. okazją do podsumowania kampanii zjazdów gminnych i omówienia spraw bieżących. Podczas spotkania dyskutowane były również sprawy organizacyjne związane ze zbliżającym się Zjazdem OP ZOSP RP, który odbędzie się 29 listopada. Posiedzenie prowadził Mariusz Filipiuk, starosta bialski i przewodniczący Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Białej Podlaskiej.

 

Scroll to Top