posumowanie konkursu "Ocalić od zapommienia"

Wpisując się w Rok Oskara Kolberga, Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Towarzystwo Miłośników Podlasia i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Białej Podlaskiej zorganizowali XII edycję powiatowego konkursu o tematyce regionalnej z cyklu „Ocalić od zapomnienia” przeznaczonego dla bibliotek z terenu powiatu bialskiego. W tym roku hasłem było „W mowie potocznej oddane”, a celem było poznanie i utrwalenie słów, ich znaczeń, nazw rzeczy, czynności i sytuacji, często już zapomnianych, znanych starszym pokoleniom mieszkańców, charakterystycznych dla danej miejscowości czy okolic.

Zadaniem było zaangażowanie środowiska lokalnego w dotarcie do osób znających i pamiętających stare słowa, przeprowadzenie wywiadów i utrwalenie wiedzy na temat dawnego języka potocznego danej okolicy. Efektem owej pracy miał być słownik słów z wyjaśnieniami znaczeń, także opisami sytuacji, w których były używane.
Podsumowanie konkursu odbyło się 4 grudnia w MBP w Białej Podlaskiej. Na wstępie gratulacje z okazji ponownego wyboru na stanowisko starosty bialskiego od bibliotekarzy otrzymał Tadeusz Łazowski. Potem miał miejsce finał konkursu. Starosta bialski wręczał dyplomy okolicznościowe oraz bony na książki, które były nagrodami w konkursie. I miejsce uzyskała Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Dokudowie za pracę „W cieniu dawnego podwórka mową potoczną oddane”. Powstała ona dzięki zaangażowaniu młodzieży w dotarciu do najstarszych mieszkańców i zebraniu cennej dokumentacji mowy przodków. Dodatkowym atutem pracy jest płyta z nagraniami dawnych opowieści z życia wziętych w języku chachłackim używanym w Dokudowie i okolicy. Drugie miejsce zajęła Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Szóstce za opracowanie pt. „Spod strzechy wyjęte. Słownik mowy zapomnianej”, zaś trzecie miejsce – Gminna Biblioteka Publiczna w Rokitnie za pracę „W mowie potocznej oddane”.
Spotkanie miało także charakter szkoleniowy, gdyż Anna Chwedoruk z MBP przybliżyła zebranym temat „Prawo autorskie – wybrane elementy, ważne w pracy bibliotekarza”.
Na koniec wszyscy otrzymali ostatnio wydane pozycje powiatu bialskiego.
Wszystkim nagrodzonym bibliotekom serdecznie gratulujemy.

 

 

Scroll to Top