Powiat Bialski uzyskał dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego do szkół

Powiat Bialski uzyskał dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego w ramach Konkursu Grantowego „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Grant pozwoli sfinansować zakup 22 sztuk nowoczesnych laptopów wraz z oprogramowaniem i licencjami. Sprzęt posłuży do wsparcia procesu zdalnego kształcenia w 6-ciu szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bialski.

Scroll to Top