Powiat bialski uzyskał wsparcie finansowe na realizację w 2022 r. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Na podstawie umowy nr 131/NPRCz/2022 w sprawie udzielenia w 2022 roku wsparcia finansowego z dotacji celowej budżetu państwa organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, Powiat Bialski otrzymał wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 36 000,00 zł na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, zakup nowych elementów wyposażenia bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”) „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” otrzymały niżej wymienione szkoły prowadzone przez Powiat Bialski:

  • Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim,
  • Technikum w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach,
  • Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim.

Całkowity koszt realizacji zadania w każdej ze szkół wynosi 15 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa: 12 000,00 zł oraz kwota wkładu własnego organu prowadzącego: 3 000,00 zł.

Scroll to Top