Powiat Bialski z drugim miejscem w X Regionalnej Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym -Radzyń Podlaski 2023 .

26 października 2023 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim odbył się Finał X Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym – Radzyń Podlaski 2023.

Organizatorem tegorocznej edycji Olimpiady jest Powiat Radzyński, natomiast współorganizatorami powiaty: Bialski, Hrubieszowski, Lubartowski, Łęczyński, Łukowski, Parczewski, Rycki  i Włodawski. Tegoroczna edycja konkursu odbywała się pod hasłem stanowiącym słowa Paulo Coelho Jesteś tym, czym wierzysz, że jesteś”. Patronat honorowy nad Olimpiadą objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek, Wojewoda Lubelski – Pan Lech Sprawka, Marszałek Województwa Lubelskiego – Pan Jarosław Stawiarski, Lubelski Kurator Oświaty – Pani Teresa Misiuk oraz Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – prof. Wojciech Załuska. Przedsięwzięcie swoim patronatem objęły również media, tj. Polskie Radio Lublin, Katolickie Radio Podlasie z portalem Podlasie 24, TV Lublin, Telewizja Radzyń, portal kochamradzyn.pl

Zmagania finałowe, w których uczestniczyło 25 uczniów z 9 powiatów, poprzedzone były etapem szkolnym, który odbył się 26 września, a następnie etapem powiatowym, przeprowadzonym 10 października, czyli w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.

Głównym celem Olimpiady jest:

 1. Poszerzenie wiedzy w zakresie szeroko pojętego zdrowia psychicznego (w tym: wiedzy psychologicznej, form pomocy, placówek pomocowych).
 2. Poszerzenie wiedzy o konieczności wzmacniania pozytywnego potencjału zdrowotnego w zakresie zdrowia psychicznego.
 3. Zdobycie wiedzy w zakresie radzenia sobie z kryzysem psychicznym lub zaburzeniem psychicznym.
 4. Wzrost świadomości w temacie zaburzeń psychicznych, sprzyjający lepszemu zrozumieniu ich natury i zwalczaniu stereotypów.
 5. Realizacja założeń Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Przybyłych Gości i uczestników Olimpiady oficjalnie powitał Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski:

 • Małgorzata Kiec – Dyrektora Delegatury w Białej Podlaskiej Kuratorium Oświaty w Lublinie,
 • Janusz Hordejuk – Starosta Parczewski
 • Artur Jaszczuk – Wicestarosta Parczewski
 • Michał Pelczarski – Wicestarosta Łęczyński
 • Władysław Karaś – Członek Zarządu Powiatu Łukowskiego
 • Michał Zając – Wicestarosta Radzyński
 • Jerzy Bednarczyk – Członek Zarządu Powiatu Radzyńskiego
 • Kierownicy i pracownicy wydziałów Starostw Powiatowych z poszczególnych powiatów
 • Młodzież szkół ponadpodstawowych , laureatów etapów powiatowych z 9 powiatów: bialskiego, hrubieszowskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego, ryckiego i włodawskiego.
 • Dyrektorów Szkół i Palcówek Oświatowych,
 • Dyrektorów i Psychologów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych,
 • Koordynatorów powiatowych Olimpiady,
 • Koordynatorów szkolnych Olimpiady
 • Komisję Konkursową z Panią Przewodniczącą Elżbietą Welk-Dołbeń
  na czele
 • oraz przybyłe Media

Uroczystość uświetnił występ artystyczny w wykonaniu uczniów I LO w Radzyniu Podlaskim, przygotowany pod kierunkiem Pani Moniki Rączki Pedagoga Szkolnego.

Nad prawidłowym przebiegiem zmagań finałowych czuwała Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Starosty Radzyńskiego nr 39/2023 z dnia 18 października 2023 r. w następującym składzie:

 1. Przewodnicząca Komisji – Elżbieta Welk-Dołbeń – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radzyniu Podlaskim

Członkowie:

 1. Julia Dunajewska – psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej,
 2. Mirosława Metyk – Dyrektor Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie,
 3. Elżbieta Pomian-Zbiciak – psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubartowie,
 4. Marta Kociuba – naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łęcznej,
 5. Małgorzata Głuchowska – inspektor w Powiatowym Zespole Oświatowym w Łukowie,
 6. Agnieszka Czornak – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Parczewie,
 7. Anna Zyszczuk-Kucyk – psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radzyniu Podlaskim,
 8. Monika Męczyńska-Hordejuk – psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radzyniu Podlaskim,
 9. Beata Rudnik – psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach,
 10. Magdalena Bondarczuk – psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie.

Poziom finałowych zmagań był bardzo wysoki, aby wyłonić laureatów tegorocznej edycji konieczne było przeprowadzenie aż trzech dogrywek. Ostateczne wyniki i lista laureatów wyglądają następująco:

 • Miejsce 1. Oliwia Wiącek – ucz. Kl. 4, Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie,
 • Miejsce 2. Patrycja Kokoszkiewicz – ucz. Kl. 3, Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim,
 • Miejsce 3. Wiktoria Borysiewicz – ucz. Kl. 2, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Parczewie.

Nagrody w Olimpiadzie ufundowały poszczególne powiaty bialski, hrubieszowski, lubartowski, łęczyński, łukowski, parczewski, radzyński, rycki i włodawski na łączną kwotę 11 tys. 700 zł. Ponadto nagrody książkowe dla wszystkich uczestników i nagrody rzeczowe dla laureatów 1,2 i 3 miejsca przekazał Rzecznik Praw Obywatelskich.

Wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymali nagrody rzeczowe w postaci kart podarunkowych o wartościach:

 • Miejsca od 21 do 25 – 200 zł
 • Miejsca od 11 do 20 – 250 zł
 • Miejsca od 6 do 10 – 300 zł
 • Miejsce 5 – 500 zł
 • Miejsce 4 – 800 zł
 • Miejsce 3 – 1.300 zł
 • Miejsce 2 – 1.800 zł
 • Miejsce 1 – 2.300 zł

Gospodarzem finału regionalnego XI edycji Olimpiady w 2024 r. będzie Powiat Łukowski.

Informacja i zdjęcia : Powiat Radzyński

Scroll to Top