Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2015/2016

Mszą Świętą w kościele pw. Św. Mikołaja rozpoczęła się 2 września w Międzyrzecu Podlaskim Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2015/2016. Następnie poczty sztandarowe, społeczności szkół oraz zaproszeni goście przeszli do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej na dalszą część uroczystości.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili starosta bialski Tadeusz Łazowski – jako gospodarz uroczystości, a także posłowie na Sejm RP Franciszek Jerzy Stefaniuk, Stanisław Żmijan, Marcin Duszek, sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki, Anna Szczepińska Lubelski Wicekurator Oświaty. Natomiast Artur Nitek kierownik Delegatury w Białej Podlaskiej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Andrzej Marciniuk kierownik filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej przeczytali listy skierowane od wojewody i marszałka województwa.

W roku szkolnym 2014/2015 w szkołach prowadzonych przez powiat bialski 22 nauczycieli otrzymało awanse zawodowe. 2 nauczycieli otrzymało od swoich dyrektorów akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, 17 nauczycieli uzyskało stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, 3 nauczycieli – stopień nauczyciela dyplomowanego. Ci, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego otrzymali na uroczystości z rąk starosty akty nadania oraz złożyli ślubowanie. Byli to: Beata Szymańska – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i fryzjerskich teoretycznych przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim, Wojciech Jaśniak – nauczyciel budowlanych przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim, Anna Konieczna – nauczyciel wychowawca internatu, matematyki i podstaw przedsiębiorczości Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach, Agata Szarzyńska – nauczyciel wychowawca internatu Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach, ks. dr Remigiusz Niewęgłowski – nauczyciel religii Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach, Izabela Hołownia – nauczyciel wychowawca internatu Zespołu Szkół w Małaszewiczach, Katarzyna Sulińska – nauczyciel języka angielskiego Zespołu Szkół w Małaszewiczach, Arkadiusz Laszewski – nauczyciel religii Zespołu Szkół w Małaszewiczach, Marcin Śliwa – nauczyciel wychowania fizycznego Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzecu Podlaskim, Edyta Guz – nauczyciel psycholog szkolny Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu, Magdalena Klimiuk – nauczyciel języka angielskiego Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim, Anna Michałowska – nauczyciel wychowawca internatu Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim, Angelika Ciechanowicz – nauczyciel pedagog Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białej Podlaskiej, Agata Filipiuk – nauczyciel języka angielskiego Zespołu Szkół w Janowie Podlaskiem. W imieniu nowomianowanych nauczycieli głos zabrał Marcin Śliwa.

Na koniec zgromadzeni obejrzeli część artystyczną w wykonaniu młodzieży Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim pod kierunkiem Roberta Matejka – dyrektora ZSE, przy udziale Andrzeja Stachnio oraz Jolanty Zbuckiej.

Scroll to Top