Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego w Międzyrzecu Podlaskim

Mszą Świętą 2 września w kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Międzyrzecu Podlaskim rozpoczęto uroczystości Powiatowej Inauguracji Roku Szkolnego 2016/2017.

W dalszej części goście zaproszeni, przedstawiciele szkół prowadzonych przez powiat bialski z dyrekcjami i pocztami sztandarowymi na czele przeszły do Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Sikorskiego, gdzie miała miejsce główna część uroczystości.

Starosta bialski Mariusz Filipiuk w swoim wystąpieniu przywitał zaproszonych gości, którymi byli: poseł na Sejm RP Stanisław Żmijan, wicekurator Oświaty w Lublinie Ryszard Golec, kierownik Delegatury w Białej Podlaskiej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Małgorzata Bogusz, p.o. kierownika Oddziału Zamiejscowego w Białej Podlaskiej Kuratorium Oświaty w Lublinie Wanda Żukowska, kierownik Filii w Białej Podlaskiej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Andrzej Marciniuk, radni powiatowi: wicestarosta bialski Janusz Skólimowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Ryszard Boś, wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady w Białej Podlaskiej Powiatu Jolanta Zbucka, przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Marek Sulima, przewodniczący Komisji Samorządowej i Spraw Radnych Mateusz Majewski, członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Marzenna Andrzejuk, wiceprezydent miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk, burmistrz miasta Międzyrzec Podlaski Zbigniew Kot, wójt gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz, wójt gminy Drelów Piotr Kazimierski, a przede wszystkim dyrekcje szkół ponadgimnazjalnych, dla których powiat jest organem prowadzącym, nauczyciele i rozpoczynająca nowy rok młodzież. Starosta złożył pracownikom oświaty i uczniom życzenia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.

Podczas inauguracji głos zabrali także Stanisław Żmijan, Ryszard Golec, w imieniu wicewojewody lubelskiego – Małgorzatę Bogusz, a w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego – Andrzej Marciniuk, dziekan dekanatu międzyrzeckiego ks. kanonik Józef Brzozowski, Zbigniew Kot i Teresa Sidoruk – prezes Powiatowego Oddziału w Białej Podlaskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Uroczystość była okazją do wręczenia aktów powierzenia stanowiska nowym dyrektorom szkół. Tę funkcję od 1 września piastują Urszula Szubińska w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu i Piotr Osipiuk w Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach.

W trosce o wysoki poziom kształcenia i wychowania młodzieży kadra pedagogiczna zatrudniona w szkołach powiatu bialskiego systematycznie podnosi kwalifikacje oraz dba o rozwój zawodowy. W roku szkolnym 2015/2016 w szkołach prowadzonych przez Powiat Bialski 16 nauczycieli otrzymało awanse zawodowe. Nauczyciele kontraktowi, którzy zdali egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej i uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego z rąk starosty i wicestarosty otrzymali akty nadania. Byli to: Ewa Piotrowicz – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim, Monika Swórska – nauczyciel języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzecu Podlaskim, Magdalena Król – nauczyciel matematyki i fizyki Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim, Leszek Nestorowicz – nauczyciel przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim. Złożyli oni także uroczyste ślubowanie odczytane przez Mariannę Tumiłowicz dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. W imieniu nowo mianowanych nauczycieli podziękowała władzom powiatu Ewa Piotrowicz.

Na koniec zgromadzeni mogli usłyszeć zdolną młodzież grającą i śpiewającą z międzyrzeckiego liceum, która pod kierunkiem Doroty Plewki przygotowała krótką część artystyczną.

W roku 2016/2017 w 7 szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat bialski rok szkolny rozpoczęło 1791 uczniów w 78 oddziałach.

Scroll to Top