Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
21 – 500 Biała Podlaska
ul. Brzeska 41

Piętro III
E-mail pcprbp@wp.pl

Kontakty

Dyrektor Halina Mincewicz 83 – 343-29-82
Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną 83 – 343-70-66
Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym (PEFRON) 83 – 342-36-99

Zadania

 • organizowaniem opieki w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • prowadzeniem domów pomocy społecznej,
 • udzielaniem pomocy pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • kierowanie od młodzieżowych ośrodków wychowawczych (postanowienie sadu),
 • prowadzeniem szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych,
 • udzielaniem specjalistycznego poradnictwa dla rodzin naturalnych i zastępczych,
 • podejmowaniem działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,
 • dofinansowywaniem pobytu osób niepełnosprawnych na turnusach rehabilitacyjnych,
 • zaopatrywaniem w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • likwidowaniem barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
 • refundacja kosztów organizacji stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, zwrot kosztów wynagrodzenia wraz ze składką ZUS,
 • udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolnej dla osób niepełnosprawnych i dofinansowanie oprocentowania kredytu bankowego, Obsługa programów celowych PFRON,
 • dofinansowywaniem kosztów utrzymania i działalności warsztatów terapii zajęciowej.

Szkolenia dla rodzin zastępczych prowadzimy zgodnie z programem PRIDE:
Rodzina Opieka Zastępcza/Adopcja (Parent`s Resource for Informention and Edukation.) Tematyka szkolenia obejmuje 5 kategorii kompetencji (umiejętności) opiekuńczych:

 1. Umiejętności opiekuńcze (zapewnienie odpowiedniej opieki i bezpieczeństwa).
 2. Zaspokajanie potrzeb rozwojowych dzieci oraz kompensacja opóźnień rozwojowych.
 3. Wspieranie więzi pomiędzy dziećmi a ich rodzinami.
 4. Umożliwienie dzieciom nawiązania bezpiecznych, pozytywnych i trwałych związków na całe życie.
 5. Praca z innymi członkami zespołu w celu rozwiązania problemu dziecka lub całej rodziny

Do kogo kierowana jest pomoc?

 • dzieci,
 • rodzin zastępczych,
 • młodzieży,
 • rodzin naturalnych,
 • osób starszych,
 • osób niepełnosprawnych.

Z kim współpracuje PCPR?

 • ośrodkami pomocy społecznej,
 • poradniami,
 • sadami,
 • służbą zdrowia,
 • policją,
 • organizacjami pozarządowymi,
 • szkołami,
 • fundacjami,
 • stowarzyszeniami,
 • wolontariuszami.

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Międzyrzecu Podlaskim
ul. Zarówie 86
21-560 Międzyrzec Podlaski
tel. (0-830 371-21-09


Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kodniu
ul. Nadbrzeżna
12 21-509 Kodeń
tel. (0-83) 375-41-50


Warsztaty terapii zajęciowej prowadza działalność w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, poprzez rozwijanie :

 • umiejętnosci wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
 • psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.
Scroll to Top