Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w Cieleśnicy

Wyrażając głęboką wdzięczność tym, którzy organizują, nadzorują oraz prowadzą proces dydaktyczno-wychowawczy, a także w różnorodny sposób dbają o teraźniejszość i przyszłość młodzieży w pięknych wnętrzach pałacu w Cieleśnicy miał miejsce Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej. Przybyły na niego 20 października osoby, które w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju edukacji oraz kształtowania obrazu polskiej młodzieży w powiecie bialskim.

Docenił to wicestarosta bialski Jan Bajkowski – gospodarz uroczystości, który w swym wystąpieniu podkreślił: Dziś przychodzi nam podziękować za nauczycielski trud i piękną, choć wymagającą pracę na rzecz kształcenia i wychowania. Mimo, że może tego jeszcze nie doceniają uczniowie, ale z perspektywy dalszego życia, patrząc na czas spędzony w murach szkolnych, jest to wyjątkowy okres pełen wyzwań, nowych możliwości, poszerzania wiedzy, zdobywania nowych umiejętności i poznawania ciekawych osób. Przed uczniami otwiera się przestrzeń intelektu, wyobraźni, ale także uczuć. Klucz do tego mają mądrzy, zaangażowani i serdeczni pedagodzy, a pomocą służą pracownicy niepedagogiczni. Nieoceniona rola w tym jest również rodziców, którzy na tą drogę – w świat wiedzy – swoich podopiecznych wprowadzają i do niej przygotowują.

Przywitał także zgromadzonych, wśród których byli posłowie: Marcin Duszek, Franciszek Stefaniuk, a także sekretarz stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki, przedstawiciele Sejmiku Województwa Lubelskiego z przewodniczącym Przemysławem Litwiniukiem oraz radni powiatu bialskiego z przewodniczącym rady Mariuszem Filipiukiem na czele. Przybyli także delegaci Lubelskiego Kuratora Oświaty, Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Biała Podlaska. Jednak najważniejsi tego dnia byli nagrodzeni nauczyciele oraz dyrekcje szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzonych przez powiat bialski, a także delegacja uczniów.

Nie mogło zabraknąć ciepłych życzeń pracownikom oświaty z okazji ich święta wygłoszonych przez gości.

Wręczono także dziesięć nagród organu prowadzącego. Przyznano je za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a otrzymali je: Wojciech Jaśniak – nauczyciel budowlanych przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim, Tomasz Makaruk – nauczyciel języka angielskiego Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzecu Podlaskim, Mariusz Rydz – kierownik szkolenia praktycznego Zespołu Szkół w Małaszewiczach, Dominika Semczuk – nauczyciel języka polskiego Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach, Andrzej Korbal – nauczyciel wychowania fizycznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu, Agnieszka Hordyjewicz – kierownik internatu Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim, Jolanta Zbucka – nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim, Robert Wieczorek – nauczyciel historii, dyrektor Zespołu Szkół w Małaszewiczach, Jarosław Dubisz – nauczyciel wychowania fizycznego, dyrektor Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim oraz Robert Matejek – nauczyciel języka polskiego, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim.

W imieniu nagrodzonych nauczycieli głos zabrała Dominika Semczuk, która podziękowała za to wyróżnienie, stwierdzając, że nagroda motywuje do jeszcze wzmożonej pracy na rzecz edukacji.

Zauważone zostało również zaangażowanie Jarosława Dubisza, który obchodził piękny jubileusz 35–lecia pracy zawodowej.

Na koniec uczniowie Zespołu Szkół w Małaszewiczach pod kierunkiem Jolanty Wałach zadedykowali wszystkim program słowno – muzyczny wraz z najlepszymi życzeniami z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Były wiersze, śpiew i muzyka.

Dalsza część przebiegała w mniejszym gronie, gdyż przed dyrekcją placówek oświatowych jeszcze dwudniowe szkolenie.

Zdjęcia można obejrzeć tutaj

Scroll to Top