Powiatowy Konkurs Plastyczny „Sportowiec 100 lecia”

„Sportowiec 100 lecia”

Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego

Organizator konkursu:

– Klub Olimpijczyka przy Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Terespolu, zwany dalej „Organizator”.

Patron medialny:

– „Słowo Podlasia”

Cele konkursu:

– poszerzenie oferty działań Klubu Olimpijczyka,

– promocja sportu,

– pobudzanie wrażliwości artystycznej i aktywności twórczej,

– uświetnienie Jubileuszu 100 lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego,

– promowanie młodych talentów w dziedzinie plastyki.

Temat Konkursu:

Setne urodziny PKOl-u to znakomita okazja by mówić o wynikach sportowych, medalach, tytułach i rekordach. Przez sto lat, ponad 3000 polskich olimpijczyków reprezentowało godnie nasz kraj w igrzyskach olimpijskich. Na bogatą historię PKOl-u składa się dorobek 305 medali olimpijskich, a także 8 medali w Olimpijskich Konkursach Sztuki i Literatury.  Przy okazji jubileuszu100 lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego, dzięki wizji artystycznej, w  swoich pracach pokażcie tych, którzy jako sportowcy promowali uniwersalne wartości sportu i olimpizmu.  Pokażcie sportowców z orzełkiem na piersi, ich piękną walkę podczas zawodów na sportowych arenach świata. Pokażcie sportowców z których jesteście dumni, którzy inspirują was do wysiłku fizycznego, którzy są dla was wzorem do naśladowania.

Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs adresowany jest do amatorów sztuki plastycznej. Odbywać się będzie

w trzech grupach wiekowych:

 1. uczniowie szkół podstawowych klasy I – IV,
 2. uczniowie szkół podstawowych klasy V – VIII,
 3. szkół ponadpodstawowych.
 4. Uczestnik konkursu zgłasza pracę wykonaną samodzielnie i nigdzie nie publikowaną.
 5. Prace zgłoszone do konkursu należy podpisać godłem (pseudonimem), zaś dane
  o autorze ( imię i nazwisko, klasa, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna) oraz jego numer telefonu umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej tym samym godłem.
 6. Kategorie:

– rysunek,

– malarstwo,

– kolaż.

Nie dopuszcza się prac wykonanych grafiką komputerową!!!

Maksymalne wymiary prac:A4, A3

 1. Prace, które przekroczą powyższe parametry nie będą przyjęte do konkursu.
 2. Organizator wykluczy z udziału w konkursie prace, które naruszają obowiązujące
  w Polsce przepisy prawa, normy społeczne i obyczajowe.
 3. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa z dniem 12 września 2019 roku. Prace należy przesyłać na adres: Klub Olimpijczyka, ul. Wojska Polskiego 88,
  21 – 550 Terespol.
 4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań promujących konkurs.
 5. Każdy ze zwycięzców konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia
  i nazwiska na stronie internetowej: www.klubolimpijczyka.duchu.net oraz na wszelkich materiałach informacyjnych dotyczących konkursu, które przekazane zostaną przez organizatora mediom.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29.VIII.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.). Informacje takie jak: adres zamieszkania, telefon służą jedynie do celów związanych z organizacją konkursu i pozostają do wyłącznej wiadomości organizatorów.
 7. Zasady udziału w konkursie określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.
 8. Nagrody:

– Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni nagrodami i dyplomami.

– fundatorem nagród jest Polski Komitet Olimpijski z siedzibą w Warszawie.

Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się podczas XXIX Powiatowych Biegów Ulicznych im. Wincentego Kozłowskiego w Terespolu 18 września 2019 roku o godz. 10.00.

Scroll to Top