Powiatowy Przegląd Teatrów Obrzędowych w Drelowie – ważna informacja

Informujemy, że z przyczyn organizacyjnych nie odbędzie się zaplanowany na 15 kwietnia 2018 r. Powiatowy Przegląd Teatrów Obrzędowych w Drelowie.

Scroll to Top