Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Tematyka związana z wystąpieniem na terenie powiatu wysoce niebezpiecznej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 zdominowała posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Odbyło się ono 26 stycznia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej i przewodniczył spotkaniu starosta bialski Mariusz Filipiuk. Na zaproszenia starosty przybyli stali członkowie Zespołu oraz zaproszony gość, czyli Powiatowy Lekarz Weterynarii Radomir Bańko.

Przedstawił on w formie prezentacji pośrednie i bezpośrednie przyczyny występowania tej najgroźniejszej choroby ptaków, a także środki konieczne do zastosowania, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia choroby.

Główną zasadą postępowania jest trzymanie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych bez możliwości kontaktowania się z innymi ptakami w szczególności z ptakami dziko żyjącymi. Konieczna jest bioasekuracja, a brak bezpośredniego kontaktu z ptactwem chroni ptaki przed zakażeniem wirusem. Sterylność środków transportu, odzieży oraz sanitarna kontrola pasz do karmienia ptaków są najistotniejszym sposobem zabezpieczenia drobiu przed wirusem.

Podtyp H5N8 ptasiej grypy jest najbardziej zjadliwy dla kur i indyków i sięga 100%. W stosunku do innych ptaków takich jak gęsi i kaczki przebieg choroby może być niezauważalny.

W związku z możliwością wystąpienia ptasiej grypy na terenie powiatu Powiatowa Inspekcja Weterynarii prowadzi szeroko zakrojoną działalność informacyjną dotyczącą choroby. Zostało przeprowadzone spotkanie z hodowcami drobiu, rozpowszechniane są ulotki z metodami postępowania oraz informacje na temat wirusa (czym grozi wystąpienie i jak należy się zabezpieczać przed jego wystąpieniem).

Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił jakie sankcje finansowe grożą tym, którzy nie stosują się do obowiązujących ograniczeń związanych z hodowlą drobiu. Dotyczy to w szczególności nie stosowania się  do zasady izolowania drobiu w zamkniętych pomieszczeniach. Wystąpienie ptasiej grypy jest tragiczniejsze w skutkach niż wystąpienie Afrykańskiego Pomoru Świn u trzody chlewnej.

Należy przypuszczać, że zagrożenie ptasią grypą będzie się utrzymywać do maja. Najgorszy okres to marzec i kwiecień ze względu na migracje dzikich ptaków. Szczep ptasiej grypy H5N8 nie jest szkodliwy dla człowieka, jednak trudno ocenić czy wirus nie ulegnie mutacji.

Należy nadmienić, że Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej nadal boryka się z występującymi na terenie powiatu ogniskami Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) który do chwili obecnej sierdzono 30. W 2017 roku zlokalizowano 16 ognisk. Wykryte w tym roku ogniska dotyczą dzików.

W sprawach różnych porządku posiedzenia Zespołu starosta bialski przedstawił tematykę „Planu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego”. Może on ulec modyfikacji, gdy pojawią się nowe zadania związane z zagrożeniami, które wystąpią na terenie powiatu.

Kazimierz Rzychoń – kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

 

 

 

 

Scroll to Top