Powołano Młodzieżową Radę Gminy Łomazy

Wybory do MRG odbyły się 22 listopada 2019 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Łomazach. MRG jest reprezentacją młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Łomazy uczącej się w szkołach podstawowych klas 7-8 i szkół ponadpodstawowych, dlatego dokonano podziału na okręgi wyborcze i liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu.

Uczniowie szkół podstawowych, Okręg Nr 1, wybierali 7 radnych z 16 kandydatów, zaś uczniowie szkół ponadpodstawowych, Okręg Nr 2, – 5. Komisja wyborcza powołana zarządzeniem Wójta Gminy Łomazy składała się z 5 członków. Uprawnionych do głosowania było łącznie 293 osób, z tego 79 uczniów szkół podstawowych. Głosowanie było przeprowadzone tylko w Okręgu Nr 1. W okręgu Nr 2 kandydaci zostali radnymi na podstawie protokołu komisji, ponieważ nie zgłoszono wymaganej liczby, przynajmniej 8, kandydatów na radnych. W głosowaniu wzięło udział 77 osób.

MRG II kadencji liczy 12 Radnych.
Radnymi zostali:
1. Paweł Bańkowski – Łomazy
2. Dominika Biesiada – Łomazy
3. Karolina Chotkowska – Łomazy
4. Roksana Gicewicz – Łomazy
5. Mateusz Karpowicz – Łomazy
6. Tomasz Kulawiec – Łomazy
7. Zofia Panasiuk – Lubenka
8. Oliwia Powszuk – Łomazy
9. Łukasz Sakiewicz – Bielany
10. Anastazja Stanilewicz – Łomazy
11. Dominika Szoplińska – Łomazy
12. Patrycja Wakulska – Łomazy

Podstawą działalności Rady jest, zgodnie ze statutem, praca społeczna Radnych. Za pełnienie swojej funkcji Radni nie mogą pobierać wynagrodzenia lub diet. Rada jest wolna od powiązań z partią polityczną lub ugrupowaniem politycznym. Kadencja Rady trwa 2 lata, licząc od daty wyborów.

Na posiedzeniu inauguracyjnej sesji MRG, która odbyła się 6 grudnia 2019 r. Radni odebrali z rąk Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej, Wiktorii Hołonowicz, zaświadczenia uzyskania mandatu do MRG, złożyli ślubowanie, wybrali Prezydium Rady oraz Komisję Rewizyjną. Prezydium składa się z Przewodniczącego Rady, dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarza i Skarbnika.

Przewodniczącą Rady została Oliwia Powszuk.

Wiceprzewodniczący: Roksana Gicewicz, Anastazja Stanilewicz.
Sekretarz – Dominika Biesiada
Skarbnik – Dominika Szoplińska

Komisja Rewizyjna składa się z 3 Radnych:
Zofia Panasiuk – Przewodnicząca
Karolina Chotkowska – Członek
Patrycja Wakulska – Członek.

Wójt Gminy Jerzy Czyżewski na czas kadencji Rady powołał Opiekuna Rady, którego zadaniem jest zapewnienie warunków umożliwiających swobodny przepływ informacji pomiędzy Radą a organami samorządowymi Gminy Łomazy i Urzędem Gminy Łomazy. Został nim Przewodniczący Rady Gminy Łomazy Andrzej Wiński.

Wójt Gminy pogratulował nowo wybranym radnym. Podkreślił, że młodzież w ten sposób w gminie Łomazy może mieć również swój wkład w podejmowaniu decyzji dotyczących młodych ludzi. Rada ma charakter konsultacyjny, wspiera i upowszechnia ideę samorządności, będzie mogła czynnie uczestniczyć w życiu Gminy oraz reprezentować interesy młodzieży.


Materiały: UG Łomazy

Scroll to Top