pożegnanie Pani Konsul

W dniu 30 czerwca br. w Brześciu odbyło się spotkanie w Konsulacie Generalnym, na którym pożegnano Konsul Generalną w Brześciu Annę Nowakowską. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów miast, gmin i powiatu bialskiego m in. starosta bialski Tadeusz Łazowski, zastępca prezydenta miasta Biała Podlaska  Adam Chodziński, burmistrz miasta Terespol Jacek Danieluk z delegacją, wójt gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk, wójt gminy Wisznice Piotr Dragan. Obecny również był rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej profesor Józef Berger oraz dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej Dariusz Olędzki.

Scroll to Top