Pożyczka do 5000 zł dla przedsiębiorców

Informujemy o możliwości uzyskania jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Udziela jej starosta sprawujący zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy lub dyrektor urzędu pracy działający z upoważnienia starosty.

Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do Powiatowego Urzędu Pracy. Wszystkie szczegóły są dostępne na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej:

https://bialapodlaska.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

Scroll to Top