Prezentacja

„Rozwój współpracy transgranicznej na obszarze powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego”

Prezentacja (15MB)

Scroll to Top