Program „Przedszkole zdrowe i przyjazne dziecku z cukrzycą”

Wydział Spraw Społecznych wraz z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną przystępuje 23 maja br. do realizacji autorskiego Programu „Przedszkole zdrowe i przyjazne dziecku z cukrzycą”.

W ramach projektu edukacją objętych zostało pięć przedszkoli z terenu powiatu bialskiego, tj. Przedszkole Samorządowe w Janowie Podlaskim, Przedszkole Samorządowe
w Konstantynowie, Przedszkole Samorządowe w Leśnej Podlaskiej, Przedszkole Samorządowe w Łomazach, Przedszkole Publiczne w Rossoszu.
Program dedykowany jest wychowankom, wychowawcom, personelowi i rodzicom wybranych przedszkoli.
Celem projektu jest przygotowanie środowiska na przyjęcie dziecka z cukrzycą do środowiska przedszkolnego oraz budowanie szeroko rozumianej świadomości zdrowotnej
i promowanie zdrowego stylu życia.

Część dedykowany dzieciom:

Spotkania z dietetykami w przedszkolach, na których omówione zostaną tematy:
1. Czy piramidy są tylko w Egipcie? Piramida żywienia dzieci- wykład i ćwiczenia. ,,Leni” pomaga w rozpoznaniu z czego składają się nasze posiłki. Uczy co to jest cukrzyca.
2. Z czego organizm czerpie energię? Co to jest insulina, glukoza ? Układanie posiłków na podstawie atrap produktów żywnościowych.
3. Leni rozstrzyga konkurs, który zostanie przeprowadzony na koniec spotkania.

Część dedykowana pracownikom obsługi-kucharce, intendentkom, itp.

Zasady prawidłowego żywienia dzieci w wieku 3-6 lat.
Normy żywienia człowieka dla dzieci w wieku 3-6 lat. Indeks glikemiczny produktów.
Wymienniki węglowodanowe i białkowo- tłuszczowe.
Zasady układania jadłospisów.
Ćwiczenia:
– układanie jadłospisu w oparciu o tabele wartości odżywczej i zalecaną racją pokarmową
– ocena ilościowa i jakościowa jadłospisów
– określenie ilości wymienników węglowodanowych i białkowo-tłuszczowych w jadłospisie.

Przewidziane zostały dwa warsztaty-teoretyczny i praktyczny po 4 godziny (23.05.2013 i 10.06.2013 r.) w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej (dyrektor i pracownik kuchni).
Przewidziana jest ankieta ewaluacyjna.

Część dedykowana wychowawcom i rodzicom:

1. Etiopatogeneza cukrzycy
2. Ostre powikłania cukrzycy, hipoglikemia i hiperglikemia
3. Urządzenia do samokontroli i podawania insuliny.

 

Wszystkie przedszkola wchodzące w Program otrzymają nagrody i dyplom uczestnictwa a wychowankowie upominki. Projekt będzie kontynuowany w przyszłym roku a chętne przedszkola zakwalifikowane zostaną do Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i będą mogły ubiegać się o certyfikat powiatowy i wojewódzki.

PROGRAM DOFINANSOWANY PRZEZ FUNDACJE NUTRICIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE!!!!

Logo fundacji

Harmonogram wyjazdów

 

Scroll to Top