Program Klub 2017

Minister Sportu i Turystyki Decyzją Nr 17 z dnia 15 marca 2017 r. ogłosił  „Program Klub” na 2017 rok w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Jest to druga edycja tego programu. Wnioski o dofinansowanie można składać do 21 kwietnia 2017 r.

UWAGA! Wymagane jest aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata przed datą złożenia wniosku ( data wpisu do rejestru lub ewidencji).
Regulamin i inne niezbędne informacje na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/1980,Minister-Sportu-i-Turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2017-roku-pro.html

Scroll to Top