Program Profilaktyki Raka Jelita Grubego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej uczestniczy w Programie Profilaktyki Raka Jelita Grubego.

Zachęcamy do aktywnego udziału mieszkańców Powiatu Bialskiego. Szczegółowe informacje dotyczące programu otrzymają Państwo w Zespole Pracowni Endoskopowych pod numerem telefonu: (83) 41 47 553.

KOLONOSKOPIA

Pacjent może zgłosić się do badania, jeśli ma:

  • od 55 do 64 lat oraz
  • otrzymał imienne zaproszenie.

lub, jeśli pacjent ma:

  • 50-65 lat i nie miał wykonywanej kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat,
  • 40-49 lat i ma krewnego pierwszego stopnia, u którego wykryto raka jelita grubego.

Rejestracja telefoniczna- (83) 41 47 614 oraz (83) 41 47 615 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -15:00

Rejestracja osobista- Budynek Bialskiej Onkologii (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.

Plakat

Informacja: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Scroll to Top