Program „PROZDROWOTNYCH WAKACYJNYCH PÓŁKOLONII”

Akademicki Związek Sportowy, jako operator Programu „PROZDROWOTNYCH WAKACYJNYCH PÓŁKOLONII”, ogłasza rozpoczęcie II tury naboru wniosków o dofinansowanie organizacji półkolonii. Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, a skierowany do jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych (stowarzyszenia i fundacje).

Druga tura naboru została uruchomiona w dniu 28 czerwca 2023 r. Będzie ona prowadzona do dnia 18.08.2023 r. lub do momentu wyczerpania środków dostępnych w programie. Wszystkie złożone wnioski zostaną poddane weryfikacji i ocenie. Wyniki naboru publikowane będą w formule tygodniowej, w każdy piątek.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest realizacja podczas półkolonii prozdrowotnego programu zgodnego z warunkami określonymi przez MSiT w dniu 10 maja 2023 r. (szczegóły >> link), uwzględniając zmiany opublikowane przez MSiT w dniu 27 czerwca 2023 r. (szczegóły >> link).

Wszystkie niezbędne informacje oraz formularz znajdziecie Państwo na stronie internetowej projektu: www.polkolonie.azs.pl.

Informacja: Iwona Kuśmierowska- p.o. Kierownika Oddziału Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Scroll to Top