Projekt "Cudze chwalicie, swego nie znacie – promocja walorów turystycznych powiatu bialskiego"

Serdecznie zapraszamy do pobrania i zapoznania się z „Mapą – informatorem turystycznym”

Publikacja wydana została w ramach projektu „Cudze chwalicie, swego nie znacie – promocja walorów turystycznych powiatu bialskiego” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów.

Cel projektu to promocja szlaków turystycznych oraz funkcjonujących w ich obrębie gospodarstw agroturystycznych poprzez organizację imprezy plenerowej oraz wydanie mapy- informatora turystycznego.

Projekt ma za zadanie przyczynić się do zwiększenia zainteresowania mieszkańców i turystów tematyką szlaków turystycznych i zlokalizowanych przy nich gospodarstwach agroturystycznych co przełoży się na wzrost liczby korzystających z nich osób. Ma być to bodziec dla użytkowników jak  i instytucji je tworzących do rozwijania oraz tworzenia nowych szlaków turystycznych, poprawy ich przebiegu, jakości, oznakowania oraz promocji szerszej społeczności.

Lokalizacja gospodarstw agroturystycznych i dostępność do szlaków turystycznych ułatwi decyzję o wyborze tras weekendowych i wakacyjnych.

Na mapie zlokalizowano i zaprezentowano gospodarstwa agroturystyczne, które zadeklarowały udział w projekcie.

Mapa – informator turystyczny do pobrania

 

Scroll to Top