Projekt pn. "Stworzenie sieci ekspertów w zakresie prowadzenia rozszerzonych konsultacji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w biogazownie"

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej uprzejmie informuje, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie realizuje projekt pn. „Stworzenie sieci ekspertów w zakresie prowadzenia rozszerzonych konsultacji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w biogazownie”, w ramach Programu „Edukacja ekologiczna”, Priorytet VII – Biogazownie rolnicze jako element wspierający OZE w Polsce, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Scroll to Top